Чтение online

Чтение недоступно

Ағылшын тіліндегі арнайы мəтіндермен жұмыс жасайтын физика-техникалық факультетінің студенттеріне арналған əдістемелік құралы

Издательство:
Казахский национальный университет им. аль-Фараби
Сведения об ответственности:
сост. Сахиев С., Рустемова А., Гумарова Ш.
Год издания:
2013
Место издания:
Алматы
Количество страниц:
62
ISBN:
978-601-247-784-9
Тип издания:
учебно-методическое пособие

Библиографическая запись

Ағылшын тіліндегі арнайы мəтіндермен жұмыс жасайтын физика-техникалық факультетінің студенттеріне арналған əдістемелік құралы [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2013.— 62 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70325.html.— ЭБС «IPRbooks»

Об издании

Əдістемелік құралы «Physics» мамандығында білім алатын физика-техникалық факультеттің бакалавриат студенттеріне арналған. Бұл еңбек «Physics» мəселелеріне байланысты мəтіндерден құралған. Əрбір сабақ қарқынды жұмыс жасауға арналған мəтіндерден жəне мамандық бойынша лексика мен терминді меңгеруге бағытталған жаттығулардан тұрады. Əдістемелік құралының мақсаты – студентті арнайы əдебиетті оқуға жəне түсінуге үйрету, терминологияны меңгерту, сондай-ақ мамандық бойынша ауызша сөйлеуді дамыту.

Рекомендуем

Аналитикалық химия пəні бойынша зертханалық жұмыстардың əдістемелік нұсқаулары жəне тапсырмалары
Аналитикалық химия пəні бойынша зертханалық жұмыстардың əдістемелік нұсқаулары жəне тапсырмалары

Издательство: Казахский национальный университет им. аль-Фараби

Автор: Исмаилова А., Злобина Е., Долгова Н.

Год издания: 2012

ISBN: 978-601-247-684-2

Арнайы оқу бөліміндегі дене тəрбиесі оқу үрдісінің технологиясы
Арнайы оқу бөліміндегі дене тəрбиесі оқу үрдісінің технологиясы

Издательство: Казахский национальный университет им. аль-Фараби

Автор: Арещенко А.И., Вишнякова Н.П., Рахимбаева Г.Х., Дүйсембаев Т.Н., Мəдиева Ғ.Б.

Год издания: 2012

ISBN: 978-601-247-396-4


Арнайы функциялар жəне олардың қолданулары
Арнайы функциялар жəне олардың қолданулары

Издательство: Казахский национальный университет им. аль-Фараби

Автор: Сахаев Ш., Хомпыш Х.

Год издания: 2012

ISBN: 978-601-247-432-9

Архитектура зданий. Архитектурная физика
Архитектура зданий. Архитектурная физика

Издательство: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ

Автор:

Год издания: 2016

ISBN: 978-5-7264-1354-9


Атлетикалық гимнастиканың физиологиялық жəне əдістемелік негіздері
Атлетикалық гимнастиканың физиологиялық жəне əдістемелік негіздері

Издательство: Казахский национальный университет им. аль-Фараби

Автор: Арещенко А.И., Баимбетов Т.Ш.

Год издания: 2013

ISBN: 978-601-247-883-9

Атомдық жəне ядролық физика. Есептер
Атомдық жəне ядролық физика. Есептер

Издательство: Казахский национальный университет им. аль-Фараби

Автор: Жұманов К.Б., Шынықұлова Г.Н.

Год издания: 2014

ISBN: 978-601-04-0306-2