Чтение online

Чтение недоступно

ВЛ80С электровозының құрылысы жəне жұмысы

Сведения, относящиеся к заглавию:
Оқу құралы
Издательство:
Нур-Принт, Казахская академия транспорта и коммуникации им. М.Тынышбаева
Авторы:
Абдуллаев С.С., Бақыт Ғ.Б.
Год издания:
2015
Место издания:
Алматы
Количество страниц:
207
ISBN:
978-601-207-889-3
Тип издания:
учебное пособие

Библиографическая запись

Абдуллаев С.С. ВЛ80С электровозының құрылысы жəне жұмысы [Электронный ресурс]: оқу құралы/ Абдуллаев С.С., Бақыт Ғ.Б.— Электрон. текстовые данные.— Алматы: Нур-Принт, Казахская академия транспорта и коммуникации им. М.Тынышбаева, 2015.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69072.html.— ЭБС «IPRbooks»

Об издании

«ВЛ80С электровозының құрылысы жəне жұмысы» оқу құралында айнымалы токты ВЛ80С жүк электровозының құрылымы мен негізгі жабдықтарының əрекет ету принципі жəне оларға техникалық қызмет көрсету, негізгі ақауларын анықтау жолдары қарастырылған. Оқу құралында келтірілген материалдардан болашақ темір жол мамандары еліміздің локомотив шарушылығын дамытуға үлесін қосу үшін жасалған. 5В071300-«Көлік, көлік техникасы жəне технологиялары» бакалавриат мамандығының «Электровоздар жəне электропойыздар» мамандандырылуы бойынша оқитын студенттерге арналған оқу құралы оқу үдерісінде пайдалануға жəне ашық баспаға шығаруға академияның ОƏК-інде мақұлданған (№4 хаттама 29 сəуір 2014 ж.)

Рекомендуем

Індеттану жəне індетті аурулар
Індеттану жəне індетті аурулар

Издательство: Нур-Принт, Костанайский государственный университе имени А.Байтурсынова

Автор: Байқадамова Г.А.

Год издания: 2015

ISBN: 978-601-7233-56-3

Адам жəне жануарлар физиологиясы
Адам жəне жануарлар физиологиясы

Издательство: Казахский национальный университет им. аль-Фараби

Автор: Торманов Н., Атанбаева Г.Қ.

Год издания: 2014

ISBN: 978-601-04-0564-6


Академиялық сауаттылықтың теориялық жəне практикалық негіздері
Академиялық сауаттылықтың теориялық жəне практикалық негіздері

Издательство: Казахский гуманитарно-юридический университет

Автор: Динаева Б.Б., Сапина С.М.

Год издания: 2016

ISBN:

Алгебра жəне анализ бастамалары. 1-бөлiм
Алгебра жəне анализ бастамалары. 1-бөлiм

Издательство: Казахский национальный университет им. аль-Фараби

Автор: Садықов Ж.С., Садықова А.Ж.

Год издания: 2013

ISBN: 978-601-04-0259-1


Аналитикалық химия пəні бойынша зертханалық жұмыстардың əдістемелік нұсқаулары жəне тапсырмалары
Аналитикалық химия пəні бойынша зертханалық жұмыстардың əдістемелік нұсқаулары жəне тапсырмалары

Издательство: Казахский национальный университет им. аль-Фараби

Автор: Исмаилова А., Злобина Е., Долгова Н.

Год издания: 2012

ISBN: 978-601-247-684-2

Арнайы функциялар жəне олардың қолданулары
Арнайы функциялар жəне олардың қолданулары

Издательство: Казахский национальный университет им. аль-Фараби

Автор: Сахаев Ш., Хомпыш Х.

Год издания: 2012

ISBN: 978-601-247-432-9


С этой книгой также читают

Справочник инженера по охране окружающей среды (эколога)
Справочник инженера по охране окружающей среды (эколога)

Издательство: Инфра-Инженерия

Автор: Перхуткин В.П., Перхуткина З.И., Овчарук Т.А., Недух Е.Н., Панюкова М.Л.

Год издания: 2006

ISBN: 5-9729-0005-Х