Чтение online
Чтение недоступно

Мұнай және газ химиясы. Оқулық

Издательство:
Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати
Авторы:
Дарибаев Ю.А., Дарибаев Н.Ю., Исаева Д.
Год издания:
2022
ISBN:
978-99-65-37-390-9
Тип издания:
учебник
DOI:

«Мұнай және газ химиясы» пәні 6В07216 - «Мұнай-газ инженериясы», 6В07217 - «Мұнай және газды тасымалдау», 6В07218 - «Мұнай, мұнай өнімдерін және газды өткізу», 6В07213-«Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау» білім беру бағдарламасы бойынша білім алатын студенттерге арналған. Оқулықта – мұнай, мұнай өнімдері және газдың пайда болуы, физикалық және химиялық құрамы, жіктелуі қаныққан, қанықпаған, ароматты, циклоалканды, циклоалкенді және аралас құрылымды көмірсутектер, гетероатомды қосылыстар, және минералды мұнай компоненттері – олардың номенклатурасы, изомериясы, физикалық және химиялық қасиеттері, құрамы, қолданылуы туралы мәліметтер келтірілген.

Дарибаев Ю.А. Мұнай және газ химиясы : оқулық / Дарибаев Ю.А., Дарибаев Н.Ю., Исаева Д.. — Тараз : Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати, 2022. — 181 c. — ISBN 978-99-65-37-390-9. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/127441.html (дата обращения: 27.01.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Рекомендуем

Адам және жануарлар физиологиясы
Адам және жануарлар физиологиясы

Издательство: Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина

Автор: Жумадина Ш.М.

Год издания: 2022

ISBN: 978-601-257-341-1

Мұнай газ саласындағы геофизика негіздері
Мұнай газ саласындағы геофизика негіздері

Издательство: Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати

Автор: Кабдушев А.А., Бетжанова А.Ж.

Год издания: 2022

ISBN: 978-601-7402-30-3


Сандық әдістер. Теория және есептер жинағы
Сандық әдістер. Теория және есептер жинағы

Издательство: Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина

Автор: Елеусізова Г.Р., Ракишева З.А., Асқарова А.Ж., Грипп Е.А.

Год издания: 2022

ISBN:

Ғылым тарихы және философиясы: логикалық-құрылымды кестелер мен сызбалар
Ғылым тарихы және философиясы: логикалық-құрылымды кестелер мен сызбалар

Издательство: Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати

Автор: Жүншеев Р.Е., Мұсабекова Г.К.

Год издания: 2022

ISBN: 978-9965-37-389-3


Мұнай және газ ұңғымаларын аяқтау
Мұнай және газ ұңғымаларын аяқтау

Издательство: Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати

Автор: Кабдушев А.А.

Год издания: 2021

ISBN: 978-601-7402-28-0

Қалалық газбен жабдықтау жүйелерін жобалау және пайдалану
Қалалық газбен жабдықтау жүйелерін жобалау және пайдалану

Издательство: Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати

Автор: Сексенбай М.Ж., Исмаилов С.С.

Год издания: 2021

ISBN: 978-601-7329-42-6