Чтение online
Чтение недоступно

Қалалық газбен жабдықтау жүйелерін жобалау және пайдалану. Оқу құралы

Издательство:
Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати
Авторы:
Сексенбай М.Ж., Исмаилов С.С.
Год издания:
2021
ISBN:
978-601-7329-42-6
Тип издания:
учебное пособие
DOI:

Оқу құралында елді мекендер мен өндірістік мекемелерді газбен жабдықтау жүйелерінің түрлі нұсқалары берілген. Тарату желілері мен ішкі газ жүйелерін жобалауда қолданылатын жобалау әдістері мен гидравликалық есептеулері келтірілген. Заманауи есептеу формулалары, номограммалар мен полиэтиленді газ құбырларын есептеудегі жаңа әдістемелер көрсетілген. Сонымен қатар, қалалық газ тарату желілерін пайдалану ерекшеліктері мен оны тиімділеу жолдары нақтыланған. Нақты мысалдармен тиянақты түрде тәжірибедегі тығырықты, сақиналы және ішкі газбен жабдықтау жүйелерін есептеудегі дәрістік материалдар мен осы бағыттағы көптеген ғылыми-ізденіс жұмыстарының қорытындыларының пайдаланылуы көрсетілген. Оқу құралында тиісті номограммалар, қосымшалар кесте түрінде келтірілген, сонымен қатар болат және полиэтилен құбырларды есептеуге арналған анықтамалық материалдар мен нақты мысалдарды орындау әдістерін қамтиды. Қаралған әдебиеттер тізімінде газбен жабдықтауға арналған негізгі нормативтік құжаттар: МЕСТ, ҚНжЕ, Қауіпсіздік шаралары жайлы ақпарат берілген. Оқу құралы «Мұнай-газ ісі», «Құрылыс» және «Жылу-газбен жабдықтау және желдету» мамандықтарында оқитын студенттер мен магистранттарға арналған.

Сексенбай М.Ж. Қалалық газбен жабдықтау жүйелерін жобалау және пайдалану : оқу құралы / Сексенбай М.Ж., Исмаилов С.С.. — Тараз : Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати, 2021. — 284 c. — ISBN 978-601-7329-42-6. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/127456.html (дата обращения: 27.01.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Рекомендуем

Адам және жануарлар физиологиясы
Адам және жануарлар физиологиясы

Издательство: Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина

Автор: Жумадина Ш.М.

Год издания: 2022

ISBN: 978-601-257-341-1

Графикалық дизайн нысандарын жобалау
Графикалық дизайн нысандарын жобалау

Издательство: Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати

Автор: Кудабаева А.К.

Год издания: 2022

ISBN: 978-601-7661-93-9


Мұнай және газ химиясы
Мұнай және газ химиясы

Издательство: Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати

Автор: Дарибаев Ю.А., Дарибаев Н.Ю., Исаева Д.

Год издания: 2022

ISBN: 978-99-65-37-390-9

Сандық әдістер. Теория және есептер жинағы
Сандық әдістер. Теория және есептер жинағы

Издательство: Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина

Автор: Елеусізова Г.Р., Ракишева З.А., Асқарова А.Ж., Грипп Е.А.

Год издания: 2022

ISBN:


Ғылым тарихы және философиясы: логикалық-құрылымды кестелер мен сызбалар
Ғылым тарихы және философиясы: логикалық-құрылымды кестелер мен сызбалар

Издательство: Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати

Автор: Жүншеев Р.Е., Мұсабекова Г.К.

Год издания: 2022

ISBN: 978-9965-37-389-3

Мұнай және газ ұңғымаларын аяқтау
Мұнай және газ ұңғымаларын аяқтау

Издательство: Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати

Автор: Кабдушев А.А.

Год издания: 2021

ISBN: 978-601-7402-28-0