Чтение online
Чтение недоступно

Мұнайхимиясының синтезі. Оқу құралы

Издательство:
Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати
Авторы:
Дарменбаева А.С.
Год издания:
2021
ISBN:
978-9965-37-382-4
Тип издания:
учебное пособие
DOI:

Оқу құралының бірінші бөлімінде мұнайдың пайда болу теориясы, элементтік, фракциялық және топтық құрамы, физикалық қасиеттеріне сипаттама берілген. Сонымен қатар мұнайды біріншілік және екіншілік өндіру үрдістері, мұнайхимиялық синтезге арналған шикізат көздері және оларға қойылатын талаптар туралы қарастырылған. Екінші тарауда негізгі мұнайхимиялық үрдістер, оған қажетті негізгі шикізаттар, технологиялық сызбалары келтірілген. Әрбір үрдістің химизмі түсіндіріліп, алынған өнімдердің қолданылу салалары туралы қарастырылған. Үшінші тарауда маңызды мұнайхимиялық өнімдерді зертханада алу бойынша нұсқаулық берілген. Сонымен қатар білім алушылардың өз білімін тексеруге арналған бақылау сұрақтары, әр тарауды қайталауға арналған тест сұрақтары берілген. «Мұнайхимиясының синтезі» оқу құралы жоғары оқу орындарының «Химия» білім беру бағдарламасы бойынша білім алатын магистранттар және студенттерге арналған.

Дарменбаева А.С. Мұнайхимиясының синтезі : оқу құралы / Дарменбаева А.С.. — Тараз : Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати, 2021. — 106 c. — ISBN 978-9965-37-382-4. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/127458.html (дата обращения: 27.01.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей