Чтение online
Недоступно
Рейтинг издания
Поделиться:

Мұнайхимиясының синтезі. Оқу құралы

Издательство:
Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати
Авторы:
Дарменбаева А.С.
Год издания:
2021
ISBN:
978-9965-37-382-4
Тип издания:
учебное пособие
DOI:

Об издании

Оқу құралының бірінші бөлімінде мұнайдың пайда болу теориясы, элементтік, фракциялық және топтық құрамы, физикалық қасиеттеріне сипаттама берілген. Сонымен қатар мұнайды біріншілік және екіншілік өндіру үрдістері, мұнайхимиялық синтезге арналған шикізат көздері және оларға қойылатын талаптар туралы қарастырылған. Екінші тарауда негізгі мұнайхимиялық үрдістер, оған қажетті негізгі шикізаттар, технологиялық сызбалары келтірілген. Әрбір үрдістің химизмі түсіндіріліп, алынған өнімдердің қолданылу салалары туралы қарастырылған. Үшінші тарауда маңызды мұнайхимиялық өнімдерді зертханада алу бойынша нұсқаулық берілген. Сонымен қатар білім алушылардың өз білімін тексеруге арналған бақылау сұрақтары, әр тарауды қайталауға арналған тест сұрақтары берілген. «Мұнайхимиясының синтезі» оқу құралы жоғары оқу орындарының «Химия» білім беру бағдарламасы бойынша білім алатын магистранттар және студенттерге арналған.

Библиографическая запись

Дарменбаева А.С. Мұнайхимиясының синтезі : оқу құралы / Дарменбаева А.С.. — Тараз : Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати, 2021. — 106 c. — ISBN 978-9965-37-382-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/127458.html (дата обращения: 09.12.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Этот сайт использует «cookies». Условия использования «cookies» см. в Пользовательском соглашении. Также сайт использует инструменты для сбора технических данных касательно посетителей с целью получения маркетинговой и статистической информации. Условия обработки данных посетителей сайта см. в Политике конфиденциальности. В случае несогласия с обработкой данных, просим покинуть сайт Принять условия