Чтение online
Недоступно
Рейтинг издания
Поделиться:

Туризмдегі ғылыми зерттеу жұмысының әдістемесі. Оқу құралы

Издательство:
Қазақ спорт және туризм академиясы, Казахская академия спорта и туризма
Авторы:
Имангулова Т.В., Абдикаримова М.Н., Губаренко А.В.
Год издания:
2021
ISBN:
978-601-7964-61-0
Тип издания:
учебное пособие
DOI:

Об издании

Ұсынылған «Туризмдегі ғылыми зерттеу жумысыньң әдістемесі» оқу құралы туризмде ғылыми зерттеулер жүргізу үшін қажетті барлық ақпаратты қамтиды, ол аралас пәндер бойынша жоғары оқу орындарында магистранттарды даярлау үшін дәріс материалдары мен практикалық жұмыстар түрінде ұсынылған. Оқу құралында университеттегі ғьшыми-зерттеу қызметінің дамуы, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру ерекшеликтері, оларды дайындау, қорғау және жариялау процесі туралы мәліметтер келтірілген, әсіресе ғылыми зерттеу этикасы қағидаларына ерекше назар аударылады. Туризмдегі ғьлыми зерттеу жұмысының әдістемесі» оқу құралы әр түрлі деңгейдегі студенттерғе және кәсіби туристік бшім беру жүйесінін оқытушыларына, туристік фирмалардың қызметкерлеріне, экскурсоводтарға, өлкетанушыларға, туризм индустриясымен байланысты мамандарға, сондай-ақ туризмдегі ғылыми-зерттеу қызметіне қызығушылық танытқандарға арналған.

Библиографическая запись

Имангулова, Т. В. Туризмдегі ғылыми зерттеу жұмысының әдістемесі : оқу құралы / Т. В. Имангулова, М. Н. Абдикаримова, А. В. Губаренко. — Алматы : Қазақ спорт және туризм академиясы, 2021. — 103 c. — ISBN 978-601-7964-61-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/133624.html (дата обращения: 17.10.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ

Этот сайт использует «cookies». Условия использования «cookies» см. в Пользовательском соглашении. Также сайт использует инструменты для сбора технических данных касательно посетителей с целью получения маркетинговой и статистической информации. Условия обработки данных посетителей сайта см. в Политике конфиденциальности. В случае несогласия с обработкой данных, просим покинуть сайт Принять условия