Чтение online
Недоступно
Рейтинг издания
Поделиться:

Ботаника. Оқу құралы

Издательство:
Абай атындағы ҚазҰПУ, «Ұлағат» баспасы
Авторы:
Иманкулова С.К., Шалабаев Қ.И., Аманбекова Д.М.
Год издания:
2022
ISBN:
978-601-353-120-5
Тип издания:
учебное пособие
DOI:

Об издании

«Ботаника» оқу құралында ботаниканың маңызды тарауы тӛменгі және жоғары сатыдағы ӛсімдіктер бӛлімдерінің сипаттамасы қарастырылған. Сонымен қатар зертханалық сабақтардың әдістемесі берілген. Теориялық және практикалық материалдар ӛсімдіктердің қазіргі заманғы жіктеліміне және филогенезіне негізделіп жинақталған. Оқу кұралында дидактикалық және иллюстрациялық материалдарға және студенттердің ӛз бетінше жұмыс жасауға нақты тақырыптар бойынша бақылау сұрақтарына айтарлықтай назар аударылған. Оқу құралы педагогикалық ЖОО және Университеттерінің биология факультетінің 6В01513;6В05101– биология мамандығының студенттеріне арналған.

Библиографическая запись

Иманкулова, С. К. Ботаника : оқу құралы / С. К. Иманкулова, Қ. И. Шалабаев, Д. М. Аманбекова. — Алматы : Абай атындағы ҚазҰПУ, «Ұлағат» баспасы, 2022. — 304 c. — ISBN 978-601-353-120-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/133889.html (дата обращения: 27.10.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ

Этот сайт использует «cookies». Условия использования «cookies» см. в Пользовательском соглашении. Также сайт использует инструменты для сбора технических данных касательно посетителей с целью получения маркетинговой и статистической информации. Условия обработки данных посетителей сайта см. в Политике конфиденциальности. В случае несогласия с обработкой данных, просим покинуть сайт Принять условия