Чтение online
Недоступно
Рейтинг издания
Поделиться:

Маркетинг. ТжКБ үшін оқулық

Издательство:
EDP Hub (Идипи Хаб), Профобразование
Авторы:
Сухов В.Д., Киселев А.А., Сазонов А.И.
Год издания:
2024
ISBN:
978-5-4488-1771-7
Тип издания:
учебник
DOI:

Об издании

Оқулықта маркетингтің теориялық және практикалық мәселелері, оның заманауи түсінігі, қолдану ерекшеліктері, тауар, баға және тарату саясатының әдістері, сондай-ақ тауарлар мен қызметтерді нарыққа алдыға қарай жылжыту құралдары егжей-тегжейлі сипатталған. Маркетингтің заманауи тұжырымдамалары нарықта кәсіпорындардың өмір сүруінің негізі ретінде қарастырылады, маркетингтік басқару әдістері жарықтандырылады, нарық түрлері бойынша маркетингтің ерекшеліктері, сондай-ақ маркетингтік басқарудың міндеттеріне сәйкес маркетингтік ақпаратты жинау және талдау әдістері жүйесі көрсетілген. Бизнес-модельдерді әзірлеудің, тұтынушылық құндылығын анықтаудың, бенчмаркингтің, функционалдық карталарды құрудың және маркетинг құралдары негізінде бизнестің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың басқа да құралдарының заманауи технологияларына ерекше назар аударылады. Теориялық бөлім бақылау сұрақтарымен және тесттермен толықтырылған, бұл студенттерге алған білімдері мен дағдыларын өз бетінше тексеруге және бекітуге мүмкіндік береді. Оқулықты дайындау кезінде авторлар маркетинг саласында жинақталған отандық және шетелдік тәжірибені пайдаланды. Оқулық «Маркетинг» пәнін оқитын «Бизнес, басқару және құқық» білім беру саласының ТжКБ студенттеріне арналған.. Кәсіпорындардағы техникалық оқыту жүйесінде, басқару мамандарына, кәсіпкерлерге, өнеркәсіптік кәсіпорындар мен ұйымдардың әртүрлі қызметтерінің басшыларына пайдалы болуы мүмкін.

Библиографическая запись

Сухов, В. Д. Маркетинг : ТжКБ үшін оқулық / В. Д. Сухов, А. А. Киселев, А. И. Сазонов. — Алматы, Саратов : EDP Hub (Идипи Хаб), Профобразование, 2024. — 351 c. — ISBN 978-5-4488-1771-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/136647.html (дата обращения: 16.02.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ

Этот сайт использует «cookies». Условия использования «cookies» см. в Пользовательском соглашении. Также сайт использует инструменты для сбора технических данных касательно посетителей с целью получения маркетинговой и статистической информации. Условия обработки данных посетителей сайта см. в Политике конфиденциальности. В случае несогласия с обработкой данных, просим покинуть сайт Принять условия