Чтение online
Недоступно
Рейтинг издания
Поделиться:

Экономикалық теорияның негіздері. ТжКБ үшін оқу құралы

Издательство:
EDP Hub (Идипи Хаб), Профобразование
Авторы:
Баймуханбетов А.Б., Баймуханбетов Р.А.
Год издания:
2024
ISBN:
978-5-4488-1900-1
Тип издания:
учебное пособие
DOI:

Об издании

Оқу құралында экономикалық теорияның теориялық негіздері, оның әлемнің және дамушы елдердің геоэкономикасындағы рөлінің өсуі терең қарастырылған. Экономикалық теория негіздерін қалыптастыру және дамыту ерекшеліктері айқындалды, дағдарысқа дейінгі, дағдарыс кезеңдерінде және қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында экономикалық теория негіздерін қолдану тиімділігіне тенденциялар ашылып, бағалау берілді. Басылымда көптеген фактілер мен мысалдар арқылы авторлар экономикалық теорияның пайда болуы мен қалыптасу кезеңдерін кеңінен және жан-жақты зерттеді. Оқу құралының мазмұны мен композициялық құрылымы курстың бағдарламасына сәйкес келеді, кейбір толықтырулар мен өзгерістер енгізіліп, «Экономикалық теория негіздері» пәнінің барлық бөлімдерін қамтиды. Экономикалық мамандықтардың ТжКБ студенттеріне ұсынылады.

Библиографическая запись

Баймуханбетов, А. Б. Экономикалық теорияның негіздері : ТжКБ үшін оқу құралы / А. Б. Баймуханбетов, Р. А. Баймуханбетов. — Алматы, Саратов : EDP Hub (Идипи Хаб), Профобразование, 2024. — 429 c. — ISBN 978-5-4488-1900-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/138081.html (дата обращения: 05.04.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ

Этот сайт использует «cookies». Условия использования «cookies» см. в Пользовательском соглашении. Также сайт использует инструменты для сбора технических данных касательно посетителей с целью получения маркетинговой и статистической информации. Условия обработки данных посетителей сайта см. в Политике конфиденциальности. В случае несогласия с обработкой данных, просим покинуть сайт Принять условия