Чтение online
Недоступно
Рейтинг издания
Поделиться:

Манипуляторлардың өзіндік реттеулі электр жетегілерінің теориясы. Монография

Издательство:
Дарын
Авторы:
Алипбаев К.А.
Год издания:
2023
ISBN:
978-601-7187-66-8
Тип издания:
монография
DOI:

Об издании

Бұл монография төрт тараудан тұрады. Бірінші тарауда реттелетін беріліс-терді құру саласындағы зерттеулерге шолу жасалған. Реттелетін берілістердің әртүрлі түрлері қарастырылады. Әрбір кіші бөлімде тиісті беріліс түрлерінің сипаттамасы мен жіктелуі, сондай-ақ зерттеулерге шолу берілген. Екінші тарауда адаптивті беріліссіз берілісті құрудың теориялық негіздері көрсетілген. Бұл тарауда ӨРБҚ адаптивті жетегінің кинематикалық тізбегінің сипаттамасы, тұйық тізбекті рычагты кинематикалық тізбектің анықталуы, беріліс параметрлерінің тұйық тізбекпен байланысы, беріліс адаптивті берілістің кинематикалық және күштік талдауы, іске қосуды ескере отырып беріліс адап-тивті берілістің анықталуы, қозғалыстың анықталу жағдайын ескере отырып, адаптивті жетектің кинематикалық талдауы, үйкелісті ескере отырып беріліс адаптивті механизмінің өнімділігі келтірілген, тісті адаптивті механизмнің күштік бейімделу әсері, адаптивті ілінісу берілісі және ӨРБҚ теориясын құру кезеңдері қарастырылған. Үшінші тарау адаптивті беріліс тербеліс механизмін құруға арналған. Төртінші тарау, Аэронавигациялық қолданбаларға арналған адаптивті дискіні жобалау, аэроғарыштық қолданбаларға арналған адаптивті жетек пен трансмиссияны жобалаудың әртүрлі аспектілеріне назар аударады. Бұл тарауда бейімделгіш берілістердің және діріл жетектерінің әртүрлі түрлері талқыланады және олардың қасиеттері мен жұмыс принциптері зерттеледі. Монография ғылыми қызметкерлерге, оқытушыларға, докторанттарға, магистранттарға және «Инженерия» білім беру бағдарламасының студенттеріне арналған. Монография №. AP09258712 «Ғарыш аппараттарына арналған өзін-өзі реттейтін электр жетектерін жасау» грантымен қолдау тапты.

Библиографическая запись

Алипбаев, К. А. Манипуляторлардың өзіндік реттеулі электр жетегілерінің теориясы : монография / К. А. Алипбаев. — Алматы : Дарын, 2023. — 153 c. — ISBN 978-601-7187-66-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/138585.html (дата обращения: 21.04.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ

Этот сайт использует «cookies». Условия использования «cookies» см. в Пользовательском соглашении. Также сайт использует инструменты для сбора технических данных касательно посетителей с целью получения маркетинговой и статистической информации. Условия обработки данных посетителей сайта см. в Политике конфиденциальности. В случае несогласия с обработкой данных, просим покинуть сайт Принять условия