Чтение online
Чтение недоступно

Сығымдағыштар және жылу қозғалтқыштар

Издательство:
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина
Авторы:
Достияров А.М., Баубеков Қ.Т., Картжанов Н.Р., Айтмагамбетова М.Б., Махамбет Ж.М.
Год издания:
2016
ISBN:
9965-799-98-8
Тип издания:
учебное пособие
DOI:

Оқу құралында сығымдағыштардың, жылу қозғалтқыштардың және барлық насостардың негізгі сипаттамасы мен классификациясы сипатталған. Оқу құралында бу және газ қозғалтқыштары, сонымен қоса іштен жану қозғалтқышының мәліметтері берілген. Осы оқу құралы «Сығымдағыштар және жылу қозғалтқыштар» пәні бойынша типті бағдарламаға сәйкес жазылған. Оқу құралының соңында ҚР БҒМ бойынша ОПСБ (Оқу пәндерінің сыртқы бағалауы) үшін тест сұрақтары келтірілген. Осы оқу құралы үлкен құндылыққа ие, себебі ҚР БҒМ бойынша 2015 жылы ОПСБ өткізуде 5В071700 «Жылуэнергетика» мамандығы үшін «Сығымдағыштар және жылу қозғалтқыштар» курсы бойынша сұрақтар қосылған. Оқу құралы 5В071700 «Жылуэнергетика», 6М071700 «Жылуэнергетика» және 6D071700 «Жылуэнергетика» мамандығы бойынша оқитын бакалаврлар, магистранттар және докторанттар үшін арналған.

Сығымдағыштар және жылу қозғалтқыштар / А.М. Достияров [и др.].. — Астана : Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, 2016. — 219 c. — ISBN 9965-799-98-8. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/127168.html (дата обращения: 27.01.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Рекомендуем

Адам және жануарлар физиологиясы
Адам және жануарлар физиологиясы

Издательство: Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина

Автор: Жумадина Ш.М.

Год издания: 2022

ISBN: 978-601-257-341-1

Мұнай және газ химиясы
Мұнай және газ химиясы

Издательство: Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати

Автор: Дарибаев Ю.А., Дарибаев Н.Ю., Исаева Д.

Год издания: 2022

ISBN: 978-99-65-37-390-9


Сандық әдістер. Теория және есептер жинағы
Сандық әдістер. Теория және есептер жинағы

Издательство: Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина

Автор: Елеусізова Г.Р., Ракишева З.А., Асқарова А.Ж., Грипп Е.А.

Год издания: 2022

ISBN:

Ғылым тарихы және философиясы: логикалық-құрылымды кестелер мен сызбалар
Ғылым тарихы және философиясы: логикалық-құрылымды кестелер мен сызбалар

Издательство: Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати

Автор: Жүншеев Р.Е., Мұсабекова Г.К.

Год издания: 2022

ISBN: 978-9965-37-389-3


Мұнай және газ ұңғымаларын аяқтау
Мұнай және газ ұңғымаларын аяқтау

Издательство: Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати

Автор: Кабдушев А.А.

Год издания: 2021

ISBN: 978-601-7402-28-0

Қалалық газбен жабдықтау жүйелерін жобалау және пайдалану
Қалалық газбен жабдықтау жүйелерін жобалау және пайдалану

Издательство: Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати

Автор: Сексенбай М.Ж., Исмаилов С.С.

Год издания: 2021

ISBN: 978-601-7329-42-6