Чтение online
Чтение недоступно

Мұнай және газ ұңғымаларын аяқтау. Оқу құралы

Издательство:
Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати
Авторы:
Кабдушев А.А.
Год издания:
2021
ISBN:
978-601-7402-28-0
Тип издания:
учебное пособие
DOI:

Бұл оқу құралында кіріспе ретінде мұнай мен газды өндіруде қолданылатын аспаптар, ұңғыманы аяқтаудағы перфорациялау техникасы, және теңізде ұңғыманы бұрғылау және аяқтау мәселелері қарастырылған. Оқу құралында өндіруде қолданылатын аспаптардың түрлерінен басқа, перфорацияның жаңа түрлері, теңіздегі бұрғылау жұмыстары мен жұмыс реттілігі толық сипатталған. Бұл оқу құралы жоғары оқу орындарындағы мұнай-газ ісі бағытындағы студенттерге білімін тереңдетуге арналған.

Кабдушев А.А. Мұнай және газ ұңғымаларын аяқтау : оқу құралы / Кабдушев А.А.. — Тараз : Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати, 2021. — 120 c. — ISBN 978-601-7402-28-0. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/127440.html (дата обращения: 27.01.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Рекомендуем

Адам және жануарлар физиологиясы
Адам және жануарлар физиологиясы

Издательство: Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина

Автор: Жумадина Ш.М.

Год издания: 2022

ISBN: 978-601-257-341-1

Мұнай газ саласындағы геофизика негіздері
Мұнай газ саласындағы геофизика негіздері

Издательство: Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати

Автор: Кабдушев А.А., Бетжанова А.Ж.

Год издания: 2022

ISBN: 978-601-7402-30-3


Мұнай және газ химиясы
Мұнай және газ химиясы

Издательство: Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати

Автор: Дарибаев Ю.А., Дарибаев Н.Ю., Исаева Д.

Год издания: 2022

ISBN: 978-99-65-37-390-9

Сандық әдістер. Теория және есептер жинағы
Сандық әдістер. Теория және есептер жинағы

Издательство: Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина

Автор: Елеусізова Г.Р., Ракишева З.А., Асқарова А.Ж., Грипп Е.А.

Год издания: 2022

ISBN:


Ғылым тарихы және философиясы: логикалық-құрылымды кестелер мен сызбалар
Ғылым тарихы және философиясы: логикалық-құрылымды кестелер мен сызбалар

Издательство: Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати

Автор: Жүншеев Р.Е., Мұсабекова Г.К.

Год издания: 2022

ISBN: 978-9965-37-389-3

Қалалық газбен жабдықтау жүйелерін жобалау және пайдалану
Қалалық газбен жабдықтау жүйелерін жобалау және пайдалану

Издательство: Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати

Автор: Сексенбай М.Ж., Исмаилов С.С.

Год издания: 2021

ISBN: 978-601-7329-42-6