Чтение online
Чтение недоступно

Беларускі фальклор

Издательство:
Вышэйшая школа
Год издания:
2023
ISBN:
978-985-06-3500-6
Тип издания:
хрестоматия
DOI:

Выданне ўключае творы вуснай народнай творчасці і змяшчае спасылкі ў выглядзе QR-кодаў на аўдыязапісы лепшых фальклорных матэрыялаў. Легенды, паданні, казкі, прыказкі і іншыя матэрыялы запісаны на тэрыторыі Беларусі ў ХІХ—ХХ стст. вядомымі вучонымі-фалькларыстамі, этнографамі, мовазнаўцамі і літаратарамі (А.К. Сержпутоўскім, П.В. Шэйнам, Е.Р. Раманавым, К. Каганцом і інш.). Вусная народная творчасць дае яскравае ўяўленне пра светапогляд беларусаў, іх інтарэсы і звычаі. Гэта бяздонны скарб і неацэнная ўласнасць, якую народ павінен шанаваць і перадаваць з пакалення ў пакаленне. Для шырокага кола чытачоў, карысна ўсім, хто цікавіцца беларускай вуснай народнай творчасцю, духоўным набыткам нацыі.

Беларускі фальклор / . — Мінск : Вышэйшая школа, 2023. — 272 c. — ISBN 978-985-06-3500-6. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/129982.html (дата обращения: 09.06.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей