Чтение online
Недоступно
Рейтинг издания
Поделиться:

Өнер тарихы: «Дизайн» мамандығының студенттеріне арналған. Оқу құралы

Издательство:
Абай атындағы ҚазҰПУ, «Ұлағат» баспасы
Авторы:
Абишева О.Т.
Год издания:
2022
ISBN:
978-601-353-102-1
Тип издания:
учебное пособие
DOI:

Об издании

Оқу құралында «Ӛнер тарихы» курсын оқытуға арналған теориялық материал қамтылған. Пән «Дизайн» мамандығының оқу бағдарламасына енгізілген, әлемдік кӛркем мәдениеттің теориясы мен тарихы саласында қажетті білім деңгейін меңгеруге ықпал етеді. «Өнер тарихы» оқу құралының басты мақсаты – түрлі ғылым салаларындағы болашақ мамандарды қалыптастыру барысындағы кӛне дәуірден бүгінге дейінгі сан-алуан кезеңдеріндегі мәдениетінің тылсым қырларымен, құрылымының ерекшеліктерін қарастыра отырып, базалық білімдері мен жеке ғылыми-шығармашылық қызметін қолайлы, әрі тиімді ұйымдастыру. «Өнер тарихы» курсын оқу барысында ӛзіндік жұмысқа дайындау үшін қажет қысқаша шолу беріледі, кейбір иллюстрациялық материалдар пайдаланылады. Тақырыптардың соңында бақылау сұрақтарымен және тесттермен бекітіледі, бұл студенттің материалды кез келген нысанда меңгеруіне мүмкіндік береді. Оқу құралы суретші-дизайнерлерді дайын-дайтын жоғары оқу орындарының студенттері мен оқытушыларына арналған. «Дизайн» мамандығы бойынша Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес әзірленген.

Библиографическая запись

Абишева, О. Т. Өнер тарихы: «Дизайн» мамандығының студенттеріне арналған : оқу құралы / О. Т. Абишева. — Алматы : Абай атындағы ҚазҰПУ, «Ұлағат» баспасы, 2022. — 184 c. — ISBN 978-601-353-102-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/133890.html (дата обращения: 27.10.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ

Этот сайт использует «cookies». Условия использования «cookies» см. в Пользовательском соглашении. Также сайт использует инструменты для сбора технических данных касательно посетителей с целью получения маркетинговой и статистической информации. Условия обработки данных посетителей сайта см. в Политике конфиденциальности. В случае несогласия с обработкой данных, просим покинуть сайт Принять условия