Чтение online
Недоступно
Рейтинг издания
Поделиться:

Медицинадағы деректерді өндіру. ТжКБ үшін оқу құралы

Издательство:
EDP Hub (Идипи Хаб), Профобразование
Авторы:
Поляков М.В.
Год издания:
2024
ISBN:
978-5-4488-1767-0
Тип издания:
учебное пособие
DOI:

Об издании

Оқу құралы «Ресей Федерациясының цифрлық экономикасы» Ұлттық бағдарламасында жүргізілген бірқатар өтпелі технологияларды қолдану мәселелерін қамтиды, мысалы: «Үлкен деректерді сақтау және талдау технологиялары», «Жасанды интеллект», «Машиналық оқыту технологиялары және когнитивті технологиялар». Басылым медициналық зерттеулердің нәтижелерін өңдеу үшін машиналық оқыту алгоритмдері мен деректерді интеллектуалды талдау әдістерін қолдануға арналған. Негізгі құрал ретінде Python бағдарламалаудың жоғары деңгейлі тілі қарастырылады, ол бүгінгі күні деректерді өңдеу мен талдаудың ең қуатты құралы болып табылады. Оқу құралы «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» және «Денсаулық сақтау» білім беру саласының мамандықтары бойынша оқитын және пәндерді оқитын ТжКБ студенттеріне арналған «Интеллектуалды ақпараттық жүйелер мен технологиялар», «Жасанды интеллект жүйелері», «Жасанды интеллект және нейрондық жүйелер», «Зияткерлік деректерді өңдеу», «Деректерді талдау».

Библиографическая запись

Поляков, М. В. Медицинадағы деректерді өндіру : ТжКБ үшін оқу құралы / М. В. Поляков. — Алматы, Саратов : EDP Hub (Идипи Хаб), Профобразование, 2024. — 85 c. — ISBN 978-5-4488-1767-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/136652.html (дата обращения: 16.02.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ

Этот сайт использует «cookies». Условия использования «cookies» см. в Пользовательском соглашении. Также сайт использует инструменты для сбора технических данных касательно посетителей с целью получения маркетинговой и статистической информации. Условия обработки данных посетителей сайта см. в Политике конфиденциальности. В случае несогласия с обработкой данных, просим покинуть сайт Принять условия